tg
hyff
gweithio
cefn
cronfa
hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnoddau Dynol Ymgynghoriaeth

Rydym yn cynnig ansawdd uchel, cefnogaeth broffesiynol a hyblyg i'ch tîm Adnoddau Dynol ar ystod eang o faterion gan gynnwys:

Rheoli prosiect ar gyfer tasg benodol megis gweithredu menter newydd;

Darparu cefnogaeth barhaus trwy gyfnod o drawsnewid cwmni;

Ymdrin ag achosion cymhleth unigol;

Adolygwch eich dull o ddarparu gwasanaethau a datblygu cynllun ar sut y gellir ei wella;

Darparu cyngor a chefnogaeth i'ch tîm Adnoddau Dynol ar sut i ddatblygu eu gallu proffesiynol.


Mae gan ein hymgynghorwyr brofiad helaeth ar lefel uwch mewn sefydliad mawr mewn materion rheoli pobl, felly rhydyn mewn sefyllfa dda i gynnig cyngor i sefydliadau cyhoeddus, preifat a dielw. Maent yn cynnal ardystiadau gan gynnwys, Cymrawd o Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, Meistr mewn Rhyw a Pholisi Cymdeithasol, profiad fel Rhaglen a Rheolwr Prosiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013