View Menna Williams's profile on LinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croeso i Ace Cyf -
hyfforddi a datblygu

Mae gan Ace-Cyf dros 25 mlynedd o brofiad mewn cynllunio
a chyflwyno atebion TG i fusnesau.

Mae ein cefndir busnes wedi cynorthwyo cwmnïau yn nodi eu
hanghenion hyfforddi, datblygu atebion busnes, adeiladu
cronfeydd data, symleiddio prosesau cymhleth,

Nid oes cost ychwanegol ynghlwm mewn cyrsiau pwrpasol.
Rydym yn cynnig yr hyfforddiant gorau gan hyfforddwyr
profiadol a phroffesiynol yn eich gweithle. Mae ein


Cwmnïau sydd wedi elwa oddi wrth ein cyrsiau hyfforddiant yn cynnwys:

 • Y llywodraeth Cymru
 • Y Bathdy Brenhinol
 • Undeb Rygbi Cymru
 • Costain Civil Engineering
 • WS Atkins CCC
 • Prifysgol Caerdydd
 • Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro
 • S4C
 • Urdd
 • Cyngor Llyfrau Cymru
 • Canolbarth a Gorllewin Cymru Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Cyngor Chwaraeon Cymru
 • South Hook LNG
 • Cerebra
 • Action For ChildrenMae'r rhestr yn parhau ...... rydym wedi adeiladu i fyny sylfaen cleientiaid ardderchog o ystod amrywiol o amgylcheddau ag anghenion busnes gwahanol.

Mae ein llwyddiant yn seiliedig ar ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth proffesiynol
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013