tg
hyff
gweithio
cefn
cronfa
hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyfforddiant TG

Cyrsiau Microsoft yn cael eu hachredu trwy bartneriaeth â Phrifysgol Caerdydd.

Ace-Cyf wedi sefydlu enw da dros y blynyddoedd mewn

• darparu cyrsiau hyfforddi o ansawdd uchel
• mewn ystod o becynnau meddalwedd
• mewn amrywiaeth o leoliadau
• gan weithwyr proffesiynol profiadol a hyfforddedig

Byddwn yn cynllunio eich rhaglen cwrs, byddwn yn trefnu lleoliad, byddwn yn cytuno ar amser a dyddiad sy'n gyfleus gyda chi. Byddwn yn darparu llawlyfrau hyfforddi. Byddwn yn eich cyflwyno gyda thystysgrif ar ôl cwblhau cwrs. Rydym yn darparu archwiliad hyfforddi i farnu effeithiolrwydd yr hyfforddiant mae pobl yn ei dderbyn.

Dyma beth mae ein cleientiaid wedi dweud: -

"Cwrs wedi'i gyflwyno'n dda mewn ffordd hamddenol ond effeithiol. Mwynhau!!!"

"Cwrs Pleserus iawn, llawer o hwyl tra dysgu - profiad gwerthfawr"

"Rhagorol"

 

 

 

 

 

cloud

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013