tg
hyff
gweithio
cefn
cronfa
hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweithio Mewn Partneriaeth

Prifysgol Caerdydd
Darparu cyrsiau arbenigol Microsoft Office i'r holl staff. Staff a gwmnïau allanol yn cael y dewis i gael eu hachredu mewn arholiadau MOS.

Prodigy Learning
Menna yn Meistr MOS a Proctor ar gyfer cleientiaid Prodigy Learning

Capita Training
Hwyluso ar Brosiect Cyfrifiad 2011

TrainingU
Hyfforddiant ddosbarth ar Microsoft Office 2010 i fusnesau Cymru

Training Synergy
Ddosbarth a Floorwalking i BMI ar raglen uwchraddio mawr

Prifysgol Abertawe
Cyrsiau TG dwyieithog a ddarperir ym Menter Cwm Gwendraeth a gefnogir gan arian Cronfa Gymdeithasol Ewrop, i'r gymuned

Gower Business Systems
Cyflwyno Microsoft a Systemau Rheoli Dogfennau i Gyfreithwyr ledled De a Chanolbarth Cymru

Dyslecsia Cymru
Hyrwyddo ymwybyddiaeth o ddyslecsia yn y gweithle. Cefnogi unigolion ar raglenni meddalwedd gynorthwyol

Iansyst Ltd
Darparu cefnogaeth un-i-un i fyfyrwyr sydd â dyslecsia ar wahanol raglenni meddalwedd gynorthwyol

E-academy Ltd
Rhan o dîm sy'n cynnig hyfforddiant yn y dosbarth a floorwalking i gwmnïau mynd trwy broses newid mawr mewn systemau meddalwedd ee Uwchraddio Dŵr Cymru i Office 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013