tg
hyff
gweithio
cefn
cronfa
hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datblygu Cronfa Ddata

Mae'r holl gronfeydd data yn unigryw. Mae anghenion pawb yn wahanol a gall cronfeydd data fod yn syml neu gymhleth. Rydym yn dylunio ac yn datblygu unrhyw rai o'r gofynion hyn. Byddwn yn gwrando ar eich gofynion union drwy ddyfynnu geiriau. Dydych ddim o dan unrhyw rwymedigaeth i fwrw ymlaen â'r gwaith ond mae pob un o'n cwsmeriaid wedi bod yn hapus iawn â'n gwasanaethau ac fel y gwelwch, yn dod yn ôl am ragor ........... dyma rai enghreifftiau ......


Arfarniadau meddygon teulu - PGMDE, Ysbyty Prifysgol Cymru

Cofrestru Myfyriwr - Adran Dermatoleg, Ysbyty Prifysgol Cymru

Cyffuriau Gweithgynhyrchu - Adran Fferyllfa , Ysbyty Prifysgol Cymru

Cronfa Ddata Aelodau - Severn Estuary Partnership, Prifysgol Cymru Caerdydd

Cwsmeriaid a Chronfa Ddata Amserlennu Gorchmynion - Hastie Group PLC

Cronfa Ddata Teuluoedd Ifanc Abertawe - Action For Children

Mudiadau Gwirfoddol Cymru Cyllido dyraniadau - y Swyddfa Gymreig

Cronfa Ddata Phobl Ifanc Caerffili - Action For Children

Cronfa Ddata Personél Fferyllfa - Ysbyty Prifysgol Cymru

Gwasanaeth Cynllunio Gwybodaeth Caerffili - Action For Children

Cronfa Ddata Cleifion / Gofal ar y Cyd - Fferyllfa, Ysbyty Prifysgol Cymru

Ymgyrch Dim Ysmygu Cymru - Good Relations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013