tg
hyff
gweithio
cefn
cronfa
hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyfforddiant Corfforaethol

Byddwn yn darparu cyfanswm yr ateb ar gyfer eich gofynion hyfforddi.

Nid ydym yn unig gwmni hyfforddi TG. Rydym yn cynnig atebion yn yr holl becynnau y Swyddfa Microsoft. Er enghraifft, bydd ein harbenigwr rhaglenni symleiddio tasgau cymhleth. Prifysgol Caerdydd wedi elwa mewn awtomeiddio canlyniadau arholiadau a chysylltu adroddiadau gydag Gwrthrych Busnes Ar-lein. Mae'r broses hon fel arfer yn cymryd llawer o amser ac yn gofyn am nifer o wiriadau gael eu gwirio gan unigolion.

Symleiddio yn gyflym, yn hawdd ac yn osgoi gwallau.

Gwybodaeth yn parhau i fod yn gyfrinachol ac yn gywir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013