tg
hyff
gweithio
cefn
cronfa
hr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cefnogaeth Dyslecsia

Mae Ace-Cyf yn falch o gefnogi Dyslecsia Cymru / Wales Dyslexia i godi ymwybyddiaeth o ddyslecsia a darparu cefnogaeth un-i-un i unigolion sydd ag anawsterau dysgu. Mae Ace-Cyf yn gweithio mewn partneriaeth â Iansyst Ltd

Mae gan Menna brofiad personol o ddyslecsia a wedi cwblhau tystysgrif addysgu OCR mewn Anawsterau Dysgu Penodol gyda Choleg Sir Gâr. Mae myfyrwyr prifysgol yn elwa o gymorth un-i-un wrth ddefnyddio rhaglenni meddalwedd gynorthwyol, gan gynnwys, Inspiration, Read/ Write Gold, Dragon Naturally Speaking, Text Help a pen LiveScribe .

Yn ddiweddar, pasiodd Menna gwrs ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant asesu a chefnogi gweithwyr gyda dyslecsia yn y gweithle. Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn nodi bod cyflogwyr yn cael eu rhwymo yn gyfreithiol i wneud addasiadau rhesymol i gefnogi eu gweithwyr dyslecsig.

Mae Menna ar gael i ddarparu cyngor, asesiadau a hyfforddiant i unigolion sy'n cael diagnosis fel dyslecsig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013