.. View Menna Williams's profile on LinkedIn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Amdanom ni

Yn 2012, daeth Ace-Training yn gwmni cyfyngedig gyda phortffolioo amrywiol o gleientiaid. Cafodd y cwmni ei sefydlu yn 1987 gan Menna Williams B.Sc. (Anrh).

Gweledigaeth Menna yw i ddarparu unigolion â'r sgiliau a'r wybodaeth i wella eu datblygiad personol a fydd yn ei dro o fudd i'w sefydliad.

Mae Ace-Cyf yn darparu cyrsiau hyfforddi TG i sefydliadau cyhoeddus a phreifat. Mae Ace-Cyf wedi ehangu eu gwasanaethau proffesiynol i gynnig datrysiadau busnes i gwmnïau ar Microsoft a amryw o meddalwedd, dylunio a chyflwyno cyrsiau pwrpasol. Mae busnesau wedi elwa o SAP Training, Rheoli Prosiectau, datblygu VBA, cronfeydd data ac Ymgynghoriaeth AD.

Mae'r holl hyfforddwyr yn arbenigwyr yn eu maes, gyda blynyddoedd o chymwysterau a phrofiad busnes.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ar gael yn ddwyieithog.

Rydym yn cymryd gontractau dros tymor byr a tymor hir - un diwrnod i un flwyddyn!

Cliciwch yma i weld CV Menna.......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mennawilliams

Menna Williams B.Sc.(Hons)
Cyfarwyddwr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
www.ace-training.co.uk
Copyright 2013